Kundforum – Fråga oss!

Aktieägare

Den 31 juli 2019 hade SBC Sveriges BostadrättsCentrum AB 602 aktieägare. De tio största ägarnas innehav utgjorde 98,52 procent av det totala innehavet. Nedan redovisas de tio största ägarna per den 31 juli 2019:

Aktieägare

Antal aktier

Innehav, %

FC Sun Intressenter AB 24 080 210 58,47
OBOS BBL 16 292 878 39,56
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 49 463 0,12
Nordnet Pensionsförsäkring AB 39 640 0,10
Handelsbanken Liv Försäkrings AB 28 059 0,07
Nilsson, Sven Grim 24 000 0,06
Träbaronen förvaltning AB 15 539 0,04
BRF Vidblicksgatan 9 15 120 0,04
Jonsson, Elisabeth 15 120 0,04
Investment AB Spiltan 12 900 0,03
Övriga aktieägare 610 921 1,48
Summa 41 183 850

100,00