Kundforum – Fråga oss!

Aktien

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) är sedan den 2 november 2007 noterat på listan NGM Equity. SBCs prospekt för notering på NGM Equity godkändes av Finansinspektionen 25 oktober 2007.

Bolaget har tidigare varit noterat på Aktietorgets lista. Sista dagen för handel på Aktietorget var den 1 november 2007.

Aktiehandel

Handeln i bolagets aktier sker i NGM-börsens handelssystem Freeway, under avdelningen NGM Equity, vilket innebär att samtliga Nordic Growth Markets medlemmar (banker och fondkommissionärer) kan handla i aktierna. Kursinformationen distribueras i realtid till bland annat SIX, Reuters, Bloomberg och ledande Internetportaler med finansiell inriktning. Handeln kan också följas i realtid på NGMs hemsida.