Kundforum – Fråga oss!

Styrelse

Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB.

 


Stefan Jakobsson

Ordförande i styrelsen sedan 2019.

Född: 1952

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Oberoende till bolaget och oberoende av bolagets större ägare.

För närvarande styrelseordförande i Greenfood AB, Hafa Bathroom Group Aktiebolag och Disruptive Materials AB samt styrelseledamot i Nobia AB och Stefan Jacobsson Consulting AB. De senaste fem åren har Stefan även bl.a. varit styrelseordförande i Thule Group AB och Woody Bygghandel AB samt styrelseledamot i Etac AB.

Martin Erleman

Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Född: 1983

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Beroende i förhållande till bolagets större ägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Partner på Fidelio Capital. Styrelseledamot i bl.a. Greenfood, Nextmune och NN07.

 

 

 

Hampus Tunhammar

Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Född: 1990

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Beroende i förhållande till bolagets större ägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Director på Fidelio Capital. Har arbetat på 3i Group och L.E.K. Consulting i London.

 

 

 

Marianne Gjertsen Ebbesen

Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Född: 1972

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Civilekonomexamen i finansiell ekonomi från Norwegian School of Management BI. Executive vice president inom bank, försäkring och fastighetsmäkleri på OBOS BBL. Arbetat på Nordea som COO och på DNB som executive vice president. Styrelseordförande i Megleroppgjør AS, OBOS Eiendomsmeglere AS samt OBOS-banken AS. Tidigare styrelseordförande i DNB Meglerservice AS. 

Morten Aagenaes

Ledamot i styrelsen sedan 2019.

Född: 1962

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Beroende i förhållande till bolagets större aktieägare, men oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Juristexamen från Oslo universitet. Executive vice president inom förvaltning och rådgivning på OBOS BBL. Tidigare arbetat som advokat och varit chef för OBOS juridiska avdelning. Styrelseordförande respektive styrelseledamot i ett flertal dotterbolag till OBOS.

 

 

 

 

 

Per Leopoldsson

Ledamot i styrelsen sedan 2015.

Född: 1960

Aktieinnehav i SBC: 0 aktier

Oberoende till bolaget och oberoende av bolagets större ägare.

Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Verksam inom fastighetsbranschen. Tidigare CFO i Fastighets AB Näckebro, Scandiaconsult AB, Ramböll A/S och CFO för Bravida AB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Hamnholm

Arbetstagarledamot i styrelsen sedan 2012, arbetstagarsuppleant 2006-2012.

Född 1954.

Aktieinnehav i SBC: 1200 aktier.

Utsedd av Unionen

Lina Havh

Arbetstagarsuppleant i styrelsen sedan 2017. 

Född 1982

Aktieinnehav i SBC: 300 aktier.

Utsedd av Unionen