Kundforum – Fråga oss!
    Start / IR / Finansiell översikt

Finansiell översikt

Finansiell information i sammandrag:

Femårsöversikt

  2018 2017 2016 2015 2014
Rörelsens intäkter, mkr 436 431 431 395 251
Rörelseresultat, mkr 64 58 62 56 53
Resultat efter finansiella poster, mkr 64 57 61 55 55
Årets resultat 49 44 47 43 42
Balansomslutning, mkr 218 200 198 191 205
           
Resultat per aktie, kr 1,19 1,08 1,15 1,04 1,02
Utdelning per aktie, kr  1,10*  1,00 1,10 1,00 2,50
Eget kapital per aktie, kr 3,05 2,86 2,88 2,73 4,19
Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr 68 65 49 57 56
Avkastning på sysselsatt kapital, % 38,1  35,9 39,9 37,0 24,4
           
Rörelsemarginal, % 14,7 13,0 14,3 14,2 21,2
Avkastning på eget kapital, % 40,0 38,0 41,0 30,0 25,5
Avkastning på totalt kapital, % 29,4  28,9 31,2 29,3 26,9
Soliditet, % 58,0 59,0 59,6 58,8 84,3
Medelantal anställda, antal 322 313 319 280 192

 

*Styrelsens förslag till årsstämman.

Under maj 2014 genomfördes en aktesplitt 4:1 med obligatoriskt inlösen av den fjärde aktien.
Därmed har antalet aktier ökat från 13 727 950 till 41 183 850 aktier. Tidigare år har omräknats med anledning av detta.

 

Kvartalsöversikt

 

KV3 
2016 

KV4
2016

KV1
2017

KV2
2017

KV3
2017

KV4 2017

KV1 2018

KV2
2018

KV3
2018

KV4
2018

KV1
2019

KV2
2019

Intäkter, mkr

102

113

106 107 101  117  105  112 101 119  108  113 

Rörelseresultat, mkr

12

15

12  12 15  18  14  14 17 19  16  17 

Rörelsemarginal, %

12

13

11 12 15  15  13  13 17 16  15  15 

Resultat per aktie, kr

0,23

0,27

0,23 0,24 0,28  0,33  0,26  0,27 0,32 0,35  0,31  0,31 

Kassaflöde från den löpande verksamheten, mkr

1

16

10 24 10  21  19  28 8 13  18 

Kassaflöde från den löpande verksamheten per aktie,kr

0,02

0,39

0,23 0,59 0,25  0,51  0,46  0,69 0,19 0,31  0,11  0,44 

Eget kapital per aktie, kr

2,81

2,88

3,11 2,25 2,53  2,86  3,12  2,39 2,71 3,05  3,36  2,57 

Avkastning på eget kapital, %

9

10

8 9 12  12  10 13 12  10  10 

Räntabilitet på eget kapital före skatt, %

11

13

10 11 15  16  11  12 16 16  12  13 

Soliditet, %

58

60

65 58 57  59  60  51 56 58  53  46 

Antal medarbetare, vid periodens slut

320

319

328 326 318   313 320  321 325 320  318  314