Kundforum – Fråga oss!

Finansiella mål

Styrelsen i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) fastställde på styrelsesammanträdet 25 februari 2016 koncernens nya långsiktiga finansiella mål för affärsverksamheten. Målen kommunicerades i Bokslutskommunikén för 2015 som publicerades den 26 februari 2016.
  • Förvaltningsverksamhetens rörelsemarginal ska uppgå till minst 15 procent.
  • Omsättningen ska öka med minst 5 procent årligen, därutöver kan förvärv tillkomma.