Kundforum – Fråga oss!

Aktuellt

NYHET 2019-08-27

SBCs halvdagar

Under två halvdagar kommer SBC ha speciellt utformade seminarier för er som är aktiva inom en bostadsrättsförening. De berör ämnen som till exempel ekonomi, ombyggnationer och olika juridiska frågor. Seminarierna kommer att hållas på "Fastighetsmässan 2019" på Åbymässan i Göteborg

NYHET 2019-08-16

Fastighetsmässan

Fastighetsmässan är Nordens ledande inom fastighetsbranschen som samlar ledande aktörer inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö och digitalisering. Ambitionen är att samla hela värdekedjan inom fastighetsbranschen under ett och samma tak. Därför arbetas kontinuerligt med att få med så många

NYHET 2019-04-12

FC Sun Intressenter AB har förvärvat 56,8 procent av aktierna i SBC

FC Sun Intressenter är ett nybildat svenskt aktiebolag som sedan slutet av mars 2019 är moderbolag i Realsolvgruppen. Bolaget ägs indirekt av Realsolv Holdco AB, ett bolag delägt av grundare till Realsolvgruppen och med Fidelio Capital som huvudägare. Realsolvgruppen formar framtidens förvaltnings- och

NYHET 2019-04-05

Årsstämma 2019

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB kommer att hållas i Stockholm måndagen den 6 maj 2019. Läs mer och anmäl dig här. Förslag till beslut vid årsstämman i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB

NYHET 2019-03-29

Årsredovisning

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum hade vid slutet av 2018 cirka 4 000 avtalskunder. Omsättningen var 436 (431) miljoner kronor och rörelsemarginalen var för året 15 (13) procent och det egna kapitalet uppgick vid årets utgång till 126 (118) mkr. Vid årets

NYHET 2019-03-27

Dags att energideklarera!

Energideklaration enligt lag 2006:985 om Energideklaration för byggnader gäller i 10 år från det datum den utfärdas och om er förening inte har en giltig energideklaration på plats riskerar ni ett vitesföreläggande. Har din bostadsrättsförening en godkänd energideklaration? Som förening kan

NYHET 2019-03-19

Sveriges Bostadsrättsrapport 2019

För andra året publicerar vi Sveriges Bostadsrättsrapport. Drygt 1 000 bostadsrättsägare i åldrarna 18 - 65 år har fått ge sin syn på svenska bostadsrättsföreningar utifrån ett ekonomiskt, juridiskt samt hållbarhets- och framtidsperspektiv i en branschundersökning genomförd av Ipsos NORM.

NYHET 2019-03-13

Ny lag om ekonomiska föreningar

Den 1 juli 2018 började den nya lagen om ekonomiska föreningar att gälla, vilket berör bostadsrättsföreningar som är en form av ekonomisk förening. Den nya lagen säger att en ändring i styrelsen börjar gälla från den tidpunkt då anmälan om

NYHET 2019-03-08

Realsolv Holdco AB har ingått avtal om förvärv av 56,8% av aktierna i SBC

SBC har uppmärksammat att Realsolv Holdco AB genom helägda dotterbolag ingått avtal om förvärv av sammanlagt 23 393 463 aktier, motsvarande 56,8 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) ("SBC") från Miselle AB, Tantal Investment AB

NYHET 2019-02-15

OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande

OBOS BBL offentliggjorde den 16 januari 2019 att OBOS förvärvat aktier motsvarande 36,6 procent av aktierna och rösterna i SBC Sveriges Bostadsrättscentrum AB (publ). OBOS passerade därigenom budpliktsgränsen om 30 procent av rösterna i SBC. OBOS offentliggör härmed ett budpliktsbud

NYHET 2019-02-14

Ny version av Vår Brf-appen

Vi förbättrar nu den uppskattade appen som lanserades förra året ytterligare genom att öppna upp delar av den även för bostadsägare. Detta är en del i vår pågående digitaliseringsprocess och en önskan att utöka vår servicegrad. SBCs app förenklar styrelsearbetet i

NYHET 2019-01-28

Hög tid att dra igång projektförberedelser!

Med SBCs projektledning kan ni som förening få hjälp med hela arbetet från vägledning av nödvändiga styrelsebeslut och ansökningar av myndighetstillstånd till upphandling och projektledning ända fram till en godkänd slutbesiktning. Några exempel på väderberoende arbeten:• Takarbeten• Fasadarbeten• Fönsterrenoveringar• Balkongrenoveringar• Dräneringar

NYHET 2019-01-24

Sveriges bästa årsredovisning

Både spekulanter och boende i en bostadsrättsförening bör ha koll på årsredovisningen. Men med mycket siffror, svåra begrepp och tråkig design så är det tyvärr många som väljer att bortse från det viktiga dokumentet. I en ny tävling vill vi

NYHET 2019-01-23

Bostadsrätt i fokus

Kom och träffa oss på Fastighetsmässan i Kista 6-7 mars. Vi finns i monter F:07. Dessutom vill vi hälsa dig varmt välkommen till två matnyttiga halvdagar med ett flertal seminarier för dig som driver, förvaltar eller har ett styrelseuppdrag i en

NYHET 2019-01-23

Kristin Lövendahl nominerad till Årets Fastighetsförvaltare

Grattis, du är nominerad till årets fastighetsförvaltare. Hur känns det?-Fantastiskt! Det är ett kvitto på att jag jobbar i ett team där vi lyfter varandra och arbetar tillsammans. Det känns otroligt roligt och kom som en stor överraskning. Hur hamnade du

NYHET 2019-01-16

Fastighetsmässan

Fastighetsmässan den 6-7 mars 2019 på Kistamässan är branschens mest spännande mötesplats. Här träffar du de mest inflytelserika fastighetsaktörerna från hela Sverige inom drift, förvaltning, underhåll, energi, miljö, säkerhet och digitalisering. Tillsammans förbättrar, utmanar och utvecklar vi framtidens fastigheter -

NYHET 2018-12-03

Få svar i vårt nya kundforum

Välkommen in till vårt nya kundforum. Här kan du ställa dina egna frågor och få svar från oss på kundtjänst, men också ta del av de svar som andra har fått. Allt för att du ska få svar så lätt

NYHET 2018-11-07

Lansering av SBC Responsum

Branschen går mot en specialisering i takt med att samhället och juridiken blir alltmer komplex. Som allmänpraktiserande jurist/advokat eller som verksam inom ett annat rättsområde kan du nu få hjälp att belysa en specifik frågeställning på bostadsrättens område för att

NYHET 2018-10-26

Bostadsrättsmässan Göteborg

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom

NYHET 2018-08-17

Lansering av Vår Brf-appen

Vi har lyssnat på dig som kund och tagit fram en mobil version av SBCs kundportal Vår Brf. Detta är en del i vår pågående digitaliseringsprocess och en önskan att utöka vår servicegrad. SBCs app förenklar styrelsearbetet i bostadsrättsföreningen genom att

NYHET 2018-08-14

Erbjudande stadgar

Som expert på juridik för bostadsrätter vet vi att det kan vara svårt att veta om föreningens stadgar är anpassade till de nya lagändringarna. Avgift för upplåtelse av lägenhet i andra hand? Giltigt tillvägagångssätt för kallelse till stämma? Vi hjälper

NYHET 2018-08-13

Bostadsrättsmässan

Bostadsrättsmässan är Sveriges största mötesplats för bostadsrättsföreningar och samfälligheter – en kunskapsmässa för dig som sitter i en bostadsrättsstyrelse, är fastighetsförvaltare eller inköpare på ett fastighetsbolag. Mässan är väl etablerad och har arrangerats sedan år 2000. Här samlas leverantörer inom

NYHET 2018-07-24

Erbjudande om hyresförhandling

Vi är ett av Sveriges ledande bolag för tjänster till bostadsrättsföreningar samt fastighetsägare. Våra jurister är experter på hyres och fastighetsjuridik. De flesta fastigheter har en så kallad förhandlingsordning tecknad med Hyresgästföreningen. Hyresförhandlingar måste då föras med dem om man

NYHET 2018-04-25

Hantering av personuppgifter och GDPR

Bakgrunden till GDPR Sedan PuL, personuppgiftslagen kom för 20 år sedan har den tekniska utvecklingen gått framåt mycket fort. Idag är det möjligt att samla in och spara stora mängder data som kan kopplas till en person. Det påverkar de personliga

NYHET 2018-04-13

Kivra

Vi vill minska klimatpåverkan och samtidigt erbjuda dig möjligheten att ta emot och hantera posten från oss digitalt, därför har vi anslutit oss till Kivra. Med Kivra slipper du papper och får istället posten från företag du är kund hos och

NYHET 2018-03-27

Ny tjänst för att beställa energideklaration

Nu har SBC lanserat en digital tjänst för att beställa en energideklaration direkt online! Du kan även göra en prisberäkning, spara uppgifterna och göra beställningen efter att ni tagit beslut på t.ex. ett styrelsemöte. Ni som har er tekniska förvaltning

NYHET 2018-03-20

Lansering Marknadsplatsen

I samband med SBC Sveriges BostadsrättsCentrums digitala satsning breddar nu företaget sitt erbjudande ytterligare och lanserar en helt ny plattform. Marknadsplatsen ska ge boende i en SBC-förening en unik möjlighet att ta del av exklusiva erbjudanden inom boendenära tjänster från

NYHET 2018-03-16

Sveriges Bostadsrättsrapport

SBC har tagit fram en rapport som vi kallar Sveriges Bostadsrättsrapport. I denna rapport har vi frågat över 1 000 bostadsrättsägare kring aktuella frågor som berör framtiden inom ekonomi, juridik, framtid och hållbarhet. På SBC jobbar vi ständigt för att göra styrelsearbetet för landets bostadsrättsföreningar

NYHET 2018-03-05

SVT - kallt i lägenheten

Under helgen har SBCs chef för teknisk förvaltning, Nina Wahlberg, intervjuats av SVT om det fortsatt aktuella ämnet "Kallt i lägenheten". Om din bostad har varit kallare än 20 grader under en längre tid kan du bland annat ansöka om ersättning

NYHET 2018-01-29

Dags för förnyade energideklarationer

Beställ en genomgång av er nya energideklaration idag och få professionell service och leverans via SBCs samarbetspartner Aktea. Aktea har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö samt Umeå och samarbetet är rikstäckande dvs spänner över SBC:s samtliga marknadsområden.    Beställningar och Frågor: Mejla till projektledningstockholm@sbc.se

NYHET 2017-12-08

Tidsbrist drabbar styrelsen i Brfer

Den största tröskeln och utmaningen med styrelsearbete är att det tar mycket tid i anspråk. Ofta upplevs styrelsemöten vara ineffektivt och långtråkiga. Det visar SBC Sveriges BostadsrättsCentrum senaste undersökning genomförd av YouGov där svenskarna gett sin syn på arbetet i

NYHET 2017-11-14

Är era stadgar anpassade till de nya lagarna? Vi hjälper er!

Alla bostadsrättföreningar har en skyldighet att före den 30 juni 2018 uppdatera och anta nya stadgar. Det är därför hög tid för er i styrelsen att påbörja det arbetet. Som expert på juridik för bostadsrätter vet vi på SBC att

NYHET 2017-07-31

Styrelsecertifiering för brf-styrelser

Styrelsen tar långsiktiga beslut om ekonomi och fastighetsskötsel men ansvarar också för det löpande arbetet. I takt med att värdet på bostadsrätter har ökat, har antalet föreningar som söker expertis inom styrelsefrågor blivit allt fler. Med certifieringen vill vi på

NYHET 2017-06-28

Hur hanterar styrelsen problem i soprummet

Felsortering, otillåtna grovsopor och allmänt skräp som slängs på golvet. Bostadsrättsföreningar betalar stora summor på att anställa externa företag till att hämta och köra iväg otillåtna grovsopor. Det har länge talats mycket kring slarvet i soprummet och nu tas krafttagen

NYHET 2017-06-12

Dags att hyresförhandla - låt SBC göra jobbet

Vi kan hjälpa er bostadsrättsförening med hyresförhandling avseende uthyrda bostadslägenheter. En bostadsrättsförening med hyresrätter är inte bara bostadsrättsförening utan också hyresvärd. Med det följer en rad skyldigheter varav att förhandla hyror enligt gällande regler kanske är en av de viktigaste.För

NYHET 2017-05-16

Krav på personalliggare för brf i rollen som byggherre

Från och med den 1 januari 2016 ställer Skatteverket krav på alla byggherrar att föra elektronisk personalliggare vid byggprojekt. Mer information om de nya reglerna finns i det brev som Skatteverket i november skickade ut till alla landets bostadsrättsföreningar. Om en förening tar hjälp

NYHET 2017-05-10

Betänkande: Stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden

Utredningen föreslår bland annat: - att bostadsrättsmarknaden behöver bli tydligare. Ett förslag är fler nyckeltal i föreningarnas årsredovisningar samt för mäklare att presentera vid försäljning som till exempel bostadsrättens andel av föreningens lån, vilket skulle öka konsumentens möjlighet att jämföra priset

NYHET 2017-04-28

Vad säger egentligen årsredovisningen?

En bostadsrättsförening behöver inbetalningar av årsavgifter och hyror från medlemmar och hyresgäster för att kunna betala alla föreningens löpande kostnader, räntor, amorteringar och underhåll med mera och det är i årsredovisningen som medlemmarna kan se hur föreningens pengar använts under

NYHET 2017-03-30

Fastighetsskötaren om sitt arbete

Jag jobbar som fastighetsskötare men eftersom jag också är utbildad trädgårdsmästare har jag även trädgårdsansvar hos några föreningar som jag jobbar med. Mängden arbete för en fastighetsskötare ute hos kunderna kan variera. Jag är till exempel hos en och samma

NYHET 2017-03-26

Hanna Asplund är Teknisk förvaltare på SBC

Ingen dag är den andra lik i rollen som teknisk förvaltare på SBC. Ibland är dagarna som planerat men plötsligt händer något akut som gör att den dagen ställs helt på ända. Jag brukar säga att jag löser problem hela

NYHET 2017-02-07

Bristande jämställdhet i brf-styrelser

Endast 38 procent av ledamöterna är nämligen kvinnor medan 62 procent är män, en oförändrad siffra gentemot förra året. Det visar Sveriges BostadsrättsCentrums kartläggning av drygt 3 000 bostadsrättsföreningar. Det kan vara svårt att hitt styrelseledamöter till bostadsrättsföreningens styrelse.  SBCs kartläggning

NYHET 2016-11-18

SBC expert i morgon-tv

Swedbank presenterade i dagarna en utredning där de efter att ha analyserat drygt tusen föreningars ekonomi kom fram till att bostadsrättsföreningar sparar för lite. Swedbanks slutsats är att följderna av ett bristande sparande kan leda till att många föreningar kan

NYHET 2016-04-04

Rätt avgift för bostadsrätt

En bostadsrättsförening är inget vinstdrivande företag som ska se till att ha så mycket vinster som möjligt. Det är självkostnadsprincipen som gäller i en bostadsrättsförening.  Avgiften ska täcka de kostnader föreningen har för underhåll, drift och kapitalkostnader, det vill säga

NYHET 2016-01-13

SBC lämnar remissvar till Boverket

Boverket lämnar utifrån gällande lagstiftning allmänna råd om utformningen av ekonomiska planer och kostnadskalkyler. De allmänna råden syftar till att ge generella rekommendationer om tillämpningen av de aktuella bestämmelserna. Råden aktualiseras främst i samband med att ekonomiska planer upprättas och

NYHET 2015-02-04

Spekulationsköp och uthyrning i andrahand

Skälet till den nya trenden är det uppluckrade regelverket för andrahandsuthyrning som dels har gjort det lättare att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, och dels möjliggjort för bostadsrättshavaren att ta ut en hög andrahandshyra som kan finansiera bostadsaffären. Vad