OFFERT JA TACK
Kundforum – Fråga oss!

Ekonomisk förvaltning för dig med krav

Ekonomi handlar inte bara om siffror. Det handlar om tid, trygghet och framtidsvisioner. Enkelt och tidseffektivt. SBC erbjuder styrelsen en effektiv och bekymmersfri ekonomisk förvaltning med moderna verktyg.

Administratör, rådgivare, analytiker – eller alltihop?

Oavsett vilken hjälp din bostadsrättförening behöver har vi såväl kunskapen som erfarenheten. Efter snart 100 år i branschen vet vi också att behoven kan variera. Ibland behöver man praktisk hjälp med bokföring, fakturor eller budget. SBC och våra kvalificerade ekonomer finns helt enkelt där med det ni behöver när ni behöver det. 

Kundportalen Vår Brf är verktyget

Vår Brf är SBCs digitala verktyg för det dagliga styrelsearbetet med föreningens ekonomi. I Vår Brf hittar du all information rörande föreningens ekonomi. Du kan se inkomna fakturor, förfallna avier, bankmedel, resultaträkning, balansräkning och allt annat som rör din förenings ekonomi, uppdaterat dagligen. Det är också här som ni tillsammans med SBC arbetar med föreningens budget och årsredovisning. Läs mer om kundportalen Vår Brf

Det ingår i SBCs ekonomiska förvaltning

Övergripande ekonomi

 • Enkel och uppdaterad uppföljning av föreningens ekonomi.
 • Ekonomiska rapporter.

Redovisning, betalningar, budget och bokslut

 • Löpande bokföring.
 • Attestering av fakturor på webben långtidsarkivering genom vår Arkivtjänst.
 • Årsbokslut, årsbudget, förvaltningsberättelse och föreningens inkomstdeklaration.
 • Uppföljning av redovisning ned till varje transaktion i Vår Brf.

Förande av lägenhetsförteckning

 • Lägenhetsförteckning (ett lagkrav). 

Avgifter och hyror samt hantering av överlåtelser och panter 

 • Avisering och möjlighet att se avierna i Vår Brf.
 • Hantering av betalningspåminnelser för avier.
 • Överlåtelser och panter.
 • Kontrolluppgifter

SBC erbjuder också alla förvaltade kundföreningar att skapa en enkel egen extern hemsida föreningens hemsida, för bostadsrättsföreningen.


 • Tilläggstjänster ekonomi

Det är enkelt att byta till SBC

Att byta förvaltare kan kännas krångligt och förknippat med mycket arbete. Men att byta till SBC är enkelt. Kom bara ihåg att säga upp avtalet hos er nuvarande förvaltare i tid.