Kundforum – Fråga oss!

Bolagsstämmor

Årsstämman är högsta beslutande organ i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB där aktieägarna utövar sin rätt att besluta i bolagets angelägenheter. Varje aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på stämman.

Årsstämma 2019

Årsstämma för SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB hölls i Stockholm måndagen den 6 maj kl 16:00 på Västgötagatan 5.

 

Dokumentation:


 • Årsstämma 2019

 • Årsstämma 2018

 • Årsstämma 2017

 • Årsstämma 2016

 • Årsstämma 2015

 • Årsstämma 2014

 • Extra bolagsstämma 25 november 2013

 • Årsstämma 2013

 • Extra bolagsstämma 26 april 2013

 • Årsstämma 2012

 • Årsstämma 2011 samt extra bolagsstämmor

 • Årsstämma 2010

 • Årsstämmor 2006-2009