Kundforum – Fråga oss!

SBC Göteborg

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 2503
403 17 Göteborg
Tel: 031-745 46 00
E-post: kundtjanst@sbc.se 
Besöksadress: Östra Hamngatan 18 


Marknadsområdeschef Väst 

Johan Lundin
031-745 46 05
johan.lundin@sbc.se


Försäljning ekonomisk och teknisk förvaltning

Monica Westberg
031-745 46 32
monica.westberg@sbc.se

Marie Ulfberg
031-745 46 14
marie.ulfberg@sbc.se

Sandra Berggren
031-701 66 31
sandra.berggren@sbc.se


Försäljning projektledning

Alexander Edvinsson
031-745 46 12
alexander.edvinsson@sbc.se


Försäljning juridik

E-post: juridik@sbc.se
Telefon: 0771-722 722


Kontakta kundtjänst för:

Allmänna frågor | Mäklarbild | Utdrag ur lägenhetsregister | Inloggningsfrågor | Våra tjänster | Kontaktuppgifter till våra medarbetare

0771-722 722

kundtjanst@sbc.se