Kundforum – Fråga oss!

SBC Stockholm

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB 
Box 1353 
111 83 Stockholm 
Tel: 08-775 72 00
E-post: kundtjanst@sbc.se 
Besöksadress: Västgötagatan 5, plan 8

Marknadsområdeschef Öst

Fredric Gustafsson
08-501 151 09
fredric.gustafsson@sbc.se

Försäljningschef Öst

Peter Björk
070-859 51 09
peter.bjork@sbc.se

Försäljning ekonomisk och teknisk förvaltning

Tuula Haverinen
08-775 73 31
tuula.haverinen@sbc.se

Lotte Freiler
08-501 150 39
lotte.freiler@sbc.se

Kimo Millelin
08-501 150 26 
kimo.millelin@sbc.se

Ekonomikonsult

Marie Östlund
08-501 150 46
marie.ostlund@sbc.se

Försäljning projektledning

David Jost, Chef projektledning
08-775 72 12
david.jost@sbc.se

Försäljning juridik

E-post: juridik@sbc.se 
telefon: 0771-722 722


Kontakta kundtjänst för:

Allmänna frågor | Mäklarbild | Utdrag ur lägenhetsregister | Inloggningsfrågor | Våra tjänster | Kontaktuppgifter till våra medarbetare

0771-722 722

kundtjanst@sbc.se