Kundforum – Fråga oss!

Koncernledning

SBCs koncernledning består av följande personer:


Emil Lundström

Emil Lundström

VD och koncernchef samt CFO

Född 1977

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Case Kapitalförvaltning AB och Black Grid AB

Bakgrund: CFO på Schindler Hiss AB, Finance Director och Head of Business Control på Stanley Security Sverige (Niscayah). Emil har även varit verksam som auktoriserad revisor på Ernst & Young med inriktning mot publika aktiebolag.

Fredric Gustafsson

Fredric Gustafsson

Marknadsområdeschef Öst (tf)

Född 1975

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Coroc AB

Bakgrund: Coroc AB - VD, InfoCare Service AB – COO, Stanley Security – Head of Products & Solutions, Stanley Security – Regional Manager, Coor Service Management – Business & Operations Development

Helena Klåvus

Helena Klåvus

CIO

Född 1967

Övriga uppdrag: Inga

Bakgrund: Verksam inom SBC som bl.a. regionschef, chef ekonomisk förvaltning, VO- och utvecklingschef samt it- och utvecklingschef.

 

 

 

 

 

Jesper Kristensen

Jesper Kristensen

Marknadsområdeschef Syd

Född 1975

Övriga uppdrag: Styrelsesuppleant SBC Fastighetsservice AB

Bakgrund: Riksbyggen Marknadsområdeschef, KF fastigheter Centrumchef

Stefan Lindberg

Stefan Lindberg

Affärsområdeschef juridik

Född 1982

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag

Bakgrund: Jurist VD-staben och Data Protection Officer på AB Svenska Bostäder, innan dess jurist på SBC

Johan Lundin

Johan Lundin

Marknadsområdeschef Väst

Född 1976

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Fastighetspartner i Göteborg AB

Bakgrund: Verksam inom SBC som bl.a. Teamledare för teknisk förvaltning, Gruppchef Teknisk förvaltning, Konsultchef Göteborg

Markus Pålsson

Markus Pålsson

Affärsområdeschef ekonomisk förvaltning

Född 1973

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Bobacken Consulting AB, MSPN Konsult AB och Fjällinvesteringar i Sverige AB. Suppleant H Nordström Fastighets AB.

Bakgrund: VD och ägare Österåkers Bostadsrättsförvaltning AB, ansvarig ekonomiska förvaltning T&T Förvaltnings AB

 

 

Petra Schneider

Petra Schneider

HR-chef

Född 1971

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag

Bakgrund: Nordic HR Director och HR-chef Sverige på ALLIANCE+, innan dess 10 år som HR-specialist och HR-ansvarig på Riksbyggen

Minette Öhman

Minette Öhman

Marknads- och kommunikationschef

Född 1973

Övriga uppdrag: Inga övriga uppdrag

Bakgrund: HSB Omsorg som Marknadschef och tf VD, Marknadsdirektör för Tempur Sverige AB, Marknadsdirektör Memira Holding AB