LEDIGA TJÄNSTER
Kundforum – Fråga oss!

Gillar du också att ge lite mer? Hos oss får du ännu mer tillbaka!

Det är viktig för oss att alla medarbetare inom SBC känner sig uppskattade och delaktiga. Vi jobbar ständigt med att tydliggöra medarbetarnas bidrag till företagets långsiktiga mål och Vision. Vår tro är att engagerade och nöjda medarbetare ger nöjda kunder och vi jobbar aktivt med frågor som rör detta.

Resultaten från vår medarbetarundersökning talar sitt tydliga språk: SBC är en väldigt trivsam arbetsplats som präglas av kamratskap och där medarbetare bryr sig om varandra och kan vara sig själva. För oss är det viktigt att systematiskt och långsiktigt arbeta för att utveckla och bibehålla en framgångsrik företagskultur där medarbetare känner stolthet och förtroende och trivs med jobbet och sina kollegor.

Levnadsregler och ledarskapsprinciper

Ett varumärke är ett löfte och alla som jobbar hos oss representerar SBC. Som stöd har vi våra levnadsregler och ledarskapsprinciper för våra medarbetare och chefer att förhålla sig till och luta sig mot i det dagliga arbetet. Levnadsreglerna och ledarskapsprinciperna ger också vägledning i kommande utvecklingsprogram av medarbetarskapet och ledarskapet på SBC. 

 


  • VÅRA VÄRDERINGAR
  • VÅRA MEDARBETARE
  • LEDIGA TJÄNSTER