Kundforum – Fråga oss!

Boka digital årsstämma eller poströstningsstämma

Med en digital årsstämma eller poströstning i bostadsrättsföreningen kan alla delta utan att oroas för spridning av coronaviruset. Med hjälp av SBC kommer årsstämman att följa befintlig lag och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi sköter alla nödvändiga förberedelser och tillhandahåller de digitala verktyg som behövs. Dokumentation, stämmoordförande, protokollskrivning och annat efterarbete sköter vi. För er i styrelsen blir det primära ansvaret att uppmana medlemmarna att delta digitalt eller via poströstning!

Erbjudande digital årsstämma

För SBCs befintliga kunder kostar den digtala stämman från 8 900 kr exkl. moms (11 900 kr helger). För helt nya kunder som inte varit kunder hos SBC det senaste året är priset från 11 900 kr exkl. moms (14 900 kr helger).

  • Totalt tid ca 3,5 timme bestående av för- och efterarbete (2 h inkl. dokumentering, protokollskrivning etc.) samt genomförande (upp till 1,5 h inkl. inställelse-/restid, tillgång till Microsoft Teams)
  • För tid utöver det tillkommer 1 375 exklusive moms per påbörjad halvtimme (1 750 kr helger).
  • Vid behov av digitalt verktyg för sluten votering tillkommer en extra kostnad.

Erbjudande poströstningsstämma

Poströstningsstämma debiteras enligt löpande timtaxa á 2 750 kr per timme, exkl. moms för genomförande samt för- och efterarbete.

  • Vi ansvarar för att poströstningsformuläret utformas enligt föreningens behov och lagkrav
  • Extern stämmoordförande från SBC som upprättar stämmoprotokoll

Tekniska förutsättningar för digital årsstämma

Förutsättningar för att kunna delta digitalt är:

  • En PC/Mac eller mobiltelefon/surfplatta med Android eller IOS
  • Webbläsare Chrome, Firefox eller Edge (OBS! inte Internet Explorer)
  • Fungerade internetuppkoppling, kamera och mikrofon på enheten

Fakta om årsstämma med digital närvaro

Årsstämman kan enligt en tillfällig lagändring från den 18 maj t.o.m årsskiftet 2020/2021 vara helt digital om den kombineras med poströstning. Vid bokning av digital stämma genom SBC ingår även momentet poströstning. Enligt separat erbjudande ovan kan hela stämman hållas enbart genom poströstning.

Vidare måste årsstämman hållas inom sex månader från räkenskapsårets utgång – digitalt deltagande är ett tryggt alternativ för att möjliggöra detta.

"Med hänsyn till den rådande situationen bör styrelsen ta vara på möjligheten att genomföra den ordinarie årsstämman med digital närvaro eller poströstning – uppmana era medlemmar att delta digitalt."


Boka digital årsstämma eller poströstningsstämma

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas