Kundforum – Fråga oss!

Skador i fastigheten

Ibland drabbas en fastighetsägare av skador på fastigheten, vilka orsakats av en boende, hyresgäst eller en leverantör. 

SBCs jurister hjälper till att utreda ansvarsförhållandet mellan fastighetsägaren och skadevållaren samt biträder vid en rättslig process.