Kundforum – Fråga oss!

Stadgefrågor

Stadgarna är grunden för vad som ska gälla för alla som bor i en bostadsrätts- eller bostadsförening och därför är det viktigt att stadgarna är uppdaterade efter gällande lag. Stadgarna behöver ofta uppdateras när lagar och regler förändras.

SBCs jurister hjälper till med att utforma nya stadgar och sköter formalia kring ändringarna.


  • KONTAKTA EN JURIST