Kundforum – Fråga oss!

Statusbedömning fastighet

Alla föreningar som ännu inte anlitar SBC för teknisk förvaltning kan beställa en statusbedömning av föreningens fastighet. Efter genomgången får styrelsen en rapport som ger en bra inblick i den tekniska statusen för fastigheten. Rapporten ger er i styrelsen större möjligheter att kostnadseffektivt förebygga och åtgärda eventuella skador och potentiella framtida problem.

Bedömningen utförs av SBCs erfarna förvaltare och rapporten innehåller både text och bilder på allt som gåtts igenom. Förvaltaren gör en sammanfattning av fastighetens status och rekommenderar vilka åtgärder som bör utföras under det kommande året, inklusive kostnadsuppskattningar. Rapporten innehåller också förvaltarens syn på fastighetens framtida underhållsbehov.

Den årliga statusbesiktningen ger er i styrelsen koll på nuläget i fastigheten och rapporten är ett bra beslutsunderlag för kommande underhåll för nästkommande år liksom ett bra underlag i det årliga budgetarbetet.

Fastighetsbesiktningen ersätter inte på något sätt Underhållsplanen. De kompletterar varandra och ger föreningen en fullständig bild på både kort och lång sikt. Självklart hjälper vi er med en Underhållsplan också om ni vill.


  • OFFERT
  • KONTAKT