Kundforum – Fråga oss!

Säker utemiljö

Som fastighetsägare är en bostadsrättsförening ansvarig för alla eventuella olyckor som sker på föreningens mark och som kan härledas till bristande skötsel eller underhåll av utemiljön. Fastighetsägaransvaret innefattar hela utemiljön inklusive eventuella lekplatser.

Det är därför viktigt att regelbundet inventera utemiljön och besiktiga lekplatser av en godkänd besiktningsman. SBC erbjuder tjänsterna Utemiljöinventering samt Lekplatsbesiktning utförda av certifierade besiktningsmän.


  • OFFERT
  • KONTAKT